Stefan Lismond et representa en els mercats exteriors i introdueix les teves vins als distribuidors e importadors. Una col·laboració estreta amb la bodega es imprescindible. L'historia al darrere del ví es tan important com el ví mateix.

Strategia i perseverancia son elemental per vendre, només amb confiança en el projecte s'obte bons resultats.

Mai deixo o envío mostres a posibles nous importadors, en cambi intento de trobar-me amb ells o visitar-les per introduir els vins en una cata.

Stefan Lismond represents you in foreign markets at fairs and introduces your wines to distributors and importers. To achieve results a stretch collaboration with the bodega is very important.
The story behind each bodega is as important as the wine in itself.

Selling is not just selling, it involves a proces of strategy and perseverence. Only with great confidence in what we do we can achieve the best.

I never leave samples or send any to distributors. In stead I try to meet them at international wine fairs or visit their office to let them taste 'under surveillance' the wines in perfect conditions.


10 points to grow to good results:

Plan de trabajo:

1. Análisis de estructura, estrategia e imagen
2. Definición de objetivos
3. Madurez comercial y capacidad exportadora
4. Plan de acciones
5. Prensa, RRPP, guías, etc.
6. Internet (web, club de vinos, etc.)
7. Presentaciones graficas
8. Red de distribuidores
9. Objetivos de diferentes mercados y definir ofertas
10. Ferias, premios, catas, etc.