L’art de vendre i comercialitzar vins catalans al mercat exterior sempre me ha despertat gran interès.

Exportar vins és sobretot guanyar la confiança dels comercials estrangers, adaptant-se a les demandes del seu mercat. El meu coneixement de diferents idiomes em facilita molt la comunicació, sense dubte l’eina més imprescindible per obtenir uns resultats favorables.

Degut a la demanda cada vegada mes forta dels vins de qualitat del territori català vaig establir més contactes amb interès per els vins catalans.
Ara tinc portes obertes a differents paises per introduir nous vins.


REPRESENTACIÓ
MARKETING
MANAGEMENT
DISSENY

L'exportació de vins requereix certa madureza comercial i capacitat exportadora de part de la bodega, oferim unes serveis per portar les teves vins a nivel internacional.Los vendedores siempre dicen que está todo muy difícil pero quien más quien menos vende fuera y quien no tiene estructura la busca, por ejemplo, a través de redes de representantes que trabajan para varias bodegas a la vez”, Jordi Sellas, responsable de la oficina del departamento de Agricultura en el Penedès.

Esfuerzo, empeño, grandes dosis de imaginación y paciencia y un catálogo de productos de calidad son algunos de los ingredientes que han permitido a muchas bodegas de pequeñas dimensiones estar presentes en los comercios especializados de medio mundo, en competencia directa con los elaboradores de las marcas más conocidos y de las procedencias más diversas”, Maite Baratech, revista de economía Fomento.

Stefan Lismond representa la teva marca en fires internacionals i desenvolupa una estrategia de venda per diferents paisos.
Stefan Lismond offers export management to bodegas in Spain. He represents you at international fairs and works out a marketing strategy for different countries.